Yazılım Hizmetleri

Bir işletmenin ekosisteminde yer alan müşterileri, tedarikçileri, çalışanları ve iş ortakları ile tüm faaliyetlerini

nasıl bir yöntemle gerçekleştirdiği, o işletmenin iş süreçlerini oluşturmaktadır.

 

Değişen iş koşullarına göre en kısa zamanda ve en az maliyet ile etkin bir şekilde iş süreçlerini adapte etmek, bir işletmeyi her zaman rekabette bir adım öne geçirecektir. İş süreçleri yönetimi, tüm iş süreçlerinin standartlaştırılması ve otomasyonun sağlanması, değişen iş koşullarına göre en kısa zamanda ve en az maliyetle etkin bir şekilde geliştirilmesi yeteneğinin işletmelere kazandırılmasını sağlamaktadır.

İş Süreçleri Yönetimi'ni uygulayan işletmeler;
İş süreçlerini daha hızlı, güvenilir ve etkin bir şekilde gerçekleştirme yeteneğini kazanırlar.
Gereksiz faaliyet tekrarlarını önleyerek maliyetleri düşürür, dolayısıyla aha esnek ve çevik hareket etme olanağını sağlarlar.
İlgili Faaliyetleri gerçekleştiriken kazanılan zaman ve kaynakları yeni ürün ve hizmet geliştirmek için ayırırlar.
Müşteri İlişkileri Yönetiminde sağlanan etkinlikle Müşteri Memnuniyetini en üst düzeye çıkarırlar.
İş Süreçlerinin denetimi ve ölçülmesi sonucu doğru kararları zamanında alırlar.

Sprint Bilişim 'in gelişmiş altyapısı birbirinden bağımsız iş süreci mekaniz-maları oluşturmaktadır.

Bu bağımsız iş süreci katmanları, herbir iş sürecinin, iş sürecini gerçekleştiren çalışanların işlemlerini ERP vb. uygu-lamalarla uyumlu olarak belirlenmesini ve birimler arası etkin iletişim altyapısını sağlamaktadır. Herbir iş sürecinin en baştan sona bağımsız katman olarak belirlenmesi, iş süreçlerinin; durumlarının izlenebilirliğini artırmakta, ayrıntılı ölçülebilmesini sağlamakta, değişen iş koşullarına göre hızlı bir şekilde güncellenebilmesini sağlamaktadır.

Powered by WHMCompleteSolution